Finanse

Internetowy portal tematyczny!

System ekonomiczny

System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

System ekonomiczny oraz typy
Makroekonomia jest sekcją ekonomii zajmującej się ankietą sposobu działania gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, ogniskującej się na analizie przedsięwzięcia pojedynczych podmiotów gospodarczych lub ewentualnie przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach gospodarki, makroekonomia analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi będącymi miarami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Można je określić mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród podstawowych makrowielkości gospodarczych trzeba wymienić pomiędzy innymi produkcje, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całkowity poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Można wiec ogłosić, że makroekonomia testuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach oraz metamorfozach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu należytych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zanadto łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności oraz uchylania się, gdy nie są przestrzegane profesjonalne zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby formułujemy jako zgromadzony stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Categories: Biznes

Comments are closed.